BTC
$23167.67

-0.02%

BTC
URL bitcoin.org
$ 23167.67
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ -0.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 207.28 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000446 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+55.51%
ETH
$1700.59

-0.02%

ETH
URL ethereum.org
$ 1700.59
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ -0.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 881.22 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001437 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+386.65%
DCR
$35.385

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 35.385
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 48.80 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000693 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-92.89%
LTC
$59.34

0.00%

LTC
URL litecoin.com
$ 59.34
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 401.32 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001794 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-23.38%
BCH
$134.69

0.00%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 134.69
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.18 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00076904 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-85.83%
ZEC
$79.3

-0.05%

ZEC
URL z.cash
$ 79.3
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ -0.05%
Sức mạnh tính toán của mạng 8.75 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00034097 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+45.35%
DASH
$52.94

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 52.94
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.50 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00024070 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-56.14%
FIL
$8.0396

+0.03%

FIL
URL filecoin.io
$ 8.0396
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ +0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 18.05EiB
sản lượng hàng ngày 0.01515625 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$40.7801

-4.77%

XCH
URL chia.net
$ 40.7801
giá trị thị trường $ 1.63 tỷ
Tăng 24 giờ -4.77%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00032439 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Cửa hàng khai thác

Mua nhóm máy khai thác, khuyến mại giao ngay và tương lai của nhà sản xuất máy khai thác, nền tảng giao dịch và kiểm tra máy khai thác cũ

(Máy khai thác Ant, máy khai thác Shenma, máy khai thác lõi, máy khai thác Avalon, phụ kiện máy khai thác, v.v.)

RHY Mine Field
 • Synology RackStation RS1221

  Synology RackStation RS1221

  $832.59 Mua ngay
 • Dell POWEREDGE T140 XEON E-2224

  Dell POWEREDGE T140 XEON E-2224

  $792.00 Mua ngay
 • Ant miner l7-9160m

  New ant miner l7-9160m (futures)

  $22,962.96 Mua ngay
 • Antminer s19plus-150t

  Antminer s19plus-150t

  $14,637.04 Mua ngay
 • Antminer s19pro-110t

  全新一体机现货

  $10,637.04 Mua ngay
 • Avalon a1047

  Avalon a1047

  $1,451.85 Mua ngay
 • Avalon 1066 50t

  Avalon 1066 50t

  $2,251.85 Mua ngay
 • Antminer s19-95t

  Antminer s19-95t

  $8,562.96 Mua ngay
 • Avalon 1246-90t

  Avalon 1246-90t

  $6,368.89 Mua ngay
 • Antminer z15-420k

  Antminer z15-420k

  $8,871.11 Mua ngay
 • Innosilicon A10Pro-720M

  Innosilicon A10Pro-720M

  $13,303.70 Mua ngay
 • Whatsminer M30S-88T

  Whatsminer M30S-88T

  $7,674.07 Mua ngay
 • Whatsminer M21S-56T

  Whatsminer M21S-56T

  $3,377.78 Mua ngay
 • Antminer T17-40T

  Antminer T17,New machine,High computing power, high heat dissipation efficiency, limited quantity! !

  $1,330.37 Mua ngay
 • Whatsminer M30S+80T

  Whatsminer M30S+80T

  $6,666.67 Mua ngay
 • WhatsminerM31S-74T

  WhatsminerM31S-74T

  $5,614.81 Mua ngay
 • Antminer t19-88t

  New Ant miner t19-88t

  $9,303.70 Mua ngay
 • Lấy hết...

  230M graphics card miner

  The mainstream graphics card mining, the graphics card is directly inserted into the motherboard, stable as Taishan, the whole machine is exquisite and easy to carry, and the air duct is smooth and well cooled.

  $2,148.15 Hết hàng
 • Lấy hết...

  372M graphics card mining

  New graphics card mining,high hashrate, AMD RX574 graphics card total 12 cards

  $2,370.37 Hết hàng
 • Intellinet 9 HE 48.7x54x40 schwarz

  Intellinet 9 HE 48.7x54x40 schwarz

  $133.33 Mua ngay
 • DL360 GEN10 4215R 1P 32G

  DL360 GEN10 4215R 1P 32G

  $966.96 Mua ngay
 • Server PRIMERGY RX2540 M5 - Intel Xeon Gold 6244

  Server PRIMERGY RX2540 M5 - Intel Xeon Gold 6244

  $740.74 Mua ngay
 • HPE MicroSvr Gen10+ G5420 1P 8G NHP Svr

  HPE MicroSvr Gen10+ G5420 1P 8G NHP Svr

  $493.19 Mua ngay
 • Avalon 852

  August futures, a limited number! !,Brand new bare machine

  $488.89 Mua ngay
 • Antminer S11-20.5T

  Antminer S11-20.5T, second-hand machine

  $903.70 Mua ngay
 • Avalon 821,a small amount of spot

  Avalon 821,a small amount of spot

  $481.48 Mua ngay
 • Used Antminer S9J-14.5T

  Bare machine, Debon spot

  $592.59 Mua ngay
 • Ebit E10-18T

  Low power consumption, high computing power!

  $459.26 Mua ngay
 • Lấy hết...

  Ebit E9.3-16T, spot

  Spot, limited quantity! !

  $577.78 Hết hàng
 • Used Antminer S9-13.5T

  Used Antminer S9-13.5T with PC power supply

  $361.33 Mua ngay
 • Mine fan

  Cooling assistant for all professional equipment

  $6.67 Mua ngay
 • Ant precision mains

  Adapt to all professional machines

  $91.85 Mua ngay
 • Pangolinminer mains

  New mains

  $88.89 Mua ngay
 • Mine home silencer

  Noise reduction and cooling, making mining more worry-free

  $56.30 Mua ngay
 • Antminer normal version APW7 mains

  It has the advantages of high conversion efficiency, good output dynamic performance, high power density, etc., and it has protection against over temperature, over current and under voltage.

  $91.85 Mua ngay
hide

commer_contactUs_2

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。