BTC
$26449.59

-0.03%

BTC
URL bitcoin.org
$ 26449.59
giá trị thị trường $ 5,554.50 tỷ
Tăng 24 giờ -0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 383.61 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000245 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+187.80%
DCR
$13.7929

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 13.7929
giá trị thị trường $ 2.89 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 61.24 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000516 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-91.08%
LTC
$89.63

-0.07%

LTC
URL litecoin.com
$ 89.63
giá trị thị trường $ 75.24 tỷ
Tăng 24 giờ -0.07%
Sức mạnh tính toán của mạng 656.58 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000997 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+25.35%
BCH
$110.38

-0.01%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 110.38
giá trị thị trường $ 23.19 tỷ
Tăng 24 giờ -0.01%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.54 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00061634 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-81.51%
ZEC
$29.18

+0.03%

ZEC
URL z.cash
$ 29.18
giá trị thị trường $ 6.12 tỷ
Tăng 24 giờ +0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 9.24 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00031615 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+53.49%
DASH
$38.61

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 38.61
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.93 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00018474 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.60%
ETC
$16.9241

0.00%

ETC
$ 16.9241
giá trị thị trường $ 35.66 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 126.20 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00012634 ETC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-30.31%

Máy khai thác Avalon A1047 (720 ngày) Cho thuê Máy Khai thác

Power tiêu thụ2.6 kw/h x 1 ga tàu
Chi phí Điện0.065 USD / độ
Tỷ lệ băm37 TH/s x 1 ga tàu
Doanh thu hàng ngày ước tính
?

Mỗi phần bằng

0.00009065 BTC/ga tàu
Số tiền
- +
Còn lại trong đợt này 0 ga tàu
Trên thực tế đã thanh toán
$2,075.74
Máy khai thác Avalon A1047 (720 ngày) Cho thuê Máy Khai thác
sự chỉ rõ-cpy
Lợi tức đầu ra
0% ?
Tỷ suất lợi nhuận trên sản lượng:
[Doanh thu trong ngày]:" Theo giá đơn vị tiền tệ của ngày hiện tại "nhân với" sản lượng công suất máy tính hiện tại "nhân với" thời gian thuê "bằng" doanh thu ".
[Tỷ suất lợi nhuận]: "thu nhập ròng" ("doanh thu" trừ "giá máy khai thác" trừ "tổng chi phí điện" = "thu nhập ròng") chia cho "chi phí" (chi phí = "giá máy khai thác + tổng số ngày sử dụng Chi phí điện ") =" Tỷ lệ hoàn trả ".
至0% ?
Lợi tức đầu ra tối đa:
[Lợi tức cao nhất trong năm 2017]:" Giá tiền tệ cao nhất trong năm 2017 "nhân với" sản lượng băm trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất " ".
[Tỷ suất lợi nhuận]:" thu nhập ròng "(" doanh thu "trừ" giá máy khai thác "trừ" tổng chi phí điện "=" thu nhập ròng ") chia cho" chi phí "(chi phí =" giá máy khai thác " + Tổng lượng điện tiêu thụ trong ngày ") =" Tỷ lệ hoàn vốn ".
Giá khai thác
2,075.74 USD / ga tàu
(2.883 USD/ngày)
tiền điện
0.065 USD / độ
(4.026 USD/ngày)
Doanh thu hàng ngày ước tính?
Mỗi phần bằng
0.00009065 BTC/ga tàu
(2.398 USD/ngày)
Tỷ lệ băm?
Tỷ lệ băm đề cập đến khả năng tính toán của chip của máy khai thác. Vì máy khai thác tính toán 24 giờ một ngày nên con chip là một vật phẩm có thể tiêu thụ được. Vòng đời trung bình của một máy khai thác chung là 1,5 đến 2,5 năm. Do các yếu tố như điện áp, tản nhiệt, máy móc sẽ ảnh hưởng đến độ ổn định của khả năng tính toán. Máy khai thác dao động trong khoảng ± 5% so với công suất tính toán tiêu chuẩn là điều bình thường.
37 TH/s x 1 ga tàu
Nhận điểm?
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
29.60 Điểm
Phí quản lý ?
Phí quản lý là khoản phí do nền tảng tính để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là thu nhập từ tài sản kỹ thuật số Khấu trừ phí quản lý.
7%
Ngày trực tuyến
25 ngày
Phân tích và so sánh đầu ra
Loại khai thác Tỷ lệ băm Chi phí Điện Power tiêu thụ Điện / Ngày Tổng Doanh thu / Ngày ?
Giá tiền tệ được sử dụng để tính toán lợi nhuận này đến từ dữ liệu trao đổi và được cập nhật mười phút một lần.
Thu nhập ròng / Ngày ?
Giá tiền tệ được sử dụng để tính toán lợi nhuận này đến từ dữ liệu trao đổi và được cập nhật mười phút một lần.
Tỷ lệ Chi phí Điện Giá tắt máy ?
Giá tắt đề cập đến giá tiền tệ khi thu nhập mà người khai thác sử dụng máy khai thác thu được không đủ để trả cho lượng điện tiêu thụ khi khai thác và cũng có thể được hiểu là giá chi phí khai thác của việc khai thác một loại tiền nhất định
Giá trao đổi ?
Giá tiền tệ được sử dụng để tính toán lợi nhuận này đến từ dữ liệu trao đổi và được cập nhật mười phút một lần.
Quay lại những ngày hiện tại
Máy khai thác Avalon A1047 (720 ngày) 37 X 1TH $0.065 2.6 X 1KW $4.025 $2.398 $-1.628
167
$44,410.440 $26,450.000 -1274
Chi tiết Sản phẩm

1. Giới thiệu về Máy khai thác Avalon A1047

Máy khai thác công suất tính toán cao mới (37T ± 5%), tiêu thụ điện năng (2442W ± 8%).

2. Đơn vị điện toán

Sức mạnh tính toán của máy khai thác A1047 của máy khai thác Avalon là 37TH / s.

3. Chi phí điện

Hóa đơn tiền điện là $ 0,072 / kWh (trả trước hàng tháng).

4. Phí dịch vụ

Phí quản lý 7% (bao gồm bảo trì mỏ, máy khai thác trực tuyến, triển khai máy khai thác, rủi ro bảo trì máy khai thác, v.v.).

5. Thu nhập điện máy tính

Để biết thu nhập từ máy khai thác, vui lòng tham khảo nhóm khai thác poolin: https://www.poolin.com/.

6. Quyết toán thu nhập

Thu nhập ước tính được tính từ hoạt động thực tế của mạng tài sản kỹ thuật số và sẽ thay đổi động chỉ để tham khảo; thu nhập thực tế của hoạt động khai thác là thu nhập của tài sản kỹ thuật số sau khi thu nhập khai thác trừ phí xử lý nhóm khai thác. Phí xử lý nhóm khai thác tham chiếu tiêu chuẩn tính phí: https: //help.poolin.com/hc/zh-cn/articles/360006827932; doanh thu khai thác được ghi lại mỗi phút và doanh thu khai thác của ngày hôm qua được tính vào 14:00 giờ Bắc Kinh hàng ngày và được phân phối trên cơ sở hàng ngày (24h). Thu nhập chỉ có thể được rút khi đạt đến số tiền mà nền tảng chỉ định.

7. Mua lại máy khai thác

Để đảm bảo hiệu quả khai thác, tất cả các máy khai thác chạy trong phòng máy tính tiêu chuẩn cao và không cung cấp chức năng lựa chọn nhóm khai thác. Sản phẩm thuê 360 ngày không được hưởng quyền sở hữu của máy khai thác.

8. Chấm dứt hợp đồng

Nếu khách hàng không thanh toán tiền điện đúng hạn thì bị khoanh hợp đồng, quá thời hạn đóng băng 5 ngày thì bị chấm dứt hợp đồng. Cho thuê máy khai thác BTC tích lũy 3 năm, cho đi quyền sở hữu máy khai thác; dưới ba năm không có quyền tài sản. Quyền sở hữu máy khai thác phải được áp dụng trong vòng 30 ngày kể từ ngày hết hạn hợp đồng.

9. Thông báo mua hàng

Trước khi đặt hàng, vui lòng tìm hiểu kỹ sản phẩm, nếu không rõ vui lòng liên hệ bộ phận chăm sóc khách hàng. Một khi đơn hàng được đặt, có nghĩa là sản phẩm đã được chấp thuận và sẽ không được hoàn lại tiền.

10. Cảnh báo rủi ro

Giá của tài sản kỹ thuật số thường biến động mạnh và độ khó khai thác của mỗi loại tiền tệ sẽ được điều chỉnh thường xuyên. Giá tiền tệ giảm hoặc độ khó tăng lên sẽ dẫn đến giảm lợi nhuận từ sản lượng khai thác của mỗi máy khai thác. Người dùng cần đánh giá cẩn thận khả năng chấp nhận rủi ro của họ và đầu tư vào khai thác tài sản kỹ thuật số trong phạm vi kiểm soát rủi ro có thể chấp nhận được.


Nền tảng này bảo lưu quyền giải thích cuối cùng về các điều khoản của hợp đồng này.


Bài đánh giá

Đánh giá sản phẩm này

  • Hài lòng
Không nhiều hơn140từ
Gửi
0 % Tỷ lệ hài lòng
khen ngợi
0%
trung bình
0%
phê bình
0%
hide
EST, Monday to Friday, 9AM to 5PM

Service

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。