BTC
$60962.11

-0.30%

BTC
URL bitcoin.org
$ 60962.11
giá trị thị trường $ 12,087.49 tỷ
Tăng 24 giờ -0.30%
Sức mạnh tính toán của mạng 144.00 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000632 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+8.04%
ETH
$3845.05

+0.59%

ETH
URL ethereum.org
$ 3845.05
giá trị thị trường $ 4,775.08 tỷ
Tăng 24 giờ +0.59%
Sức mạnh tính toán của mạng 706.51 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002286 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+290.16%
DCR
$118.0546

-1.94%

DCR
URL decred.org
$ 118.0546
giá trị thị trường $ 15.78 tỷ
Tăng 24 giờ -1.94%
Sức mạnh tính toán của mạng 221.52 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000991 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-67.74%
LTC
$186.15

-1.79%

LTC
URL litecoin.com
$ 186.15
giá trị thị trường $ 130.66 tỷ
Tăng 24 giờ -1.79%
Sức mạnh tính toán của mạng 318.96 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00002249 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-39.11%
BCH
$623.68

-0.87%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 623.68
giá trị thị trường $ 122.91 tỷ
Tăng 24 giờ -0.87%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.40 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00063310 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-83.19%
ZEC
$125.57

+0.07%

ZEC
URL z.cash
$ 125.57
giá trị thị trường $ 14.99 tỷ
Tăng 24 giờ +0.07%
Sức mạnh tính toán của mạng 5.55 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00051370 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-7.81%
DASH
$191.55

-1.31%

DASH
URL dash.org
$ 191.55
giá trị thị trường $ 20.22 tỷ
Tăng 24 giờ -1.31%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.17 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00028816 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-44.39%
FIL
$66.079

-2.61%

FIL
URL filecoin.io
$ 66.079
giá trị thị trường $ 121.90 tỷ
Tăng 24 giờ -2.61%
Sức mạnh tính toán của mạng 12.51EiB
sản lượng hàng ngày 0.02590691 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$162.5242

+3.13%

XCH
URL chia.net
$ 162.5242
giá trị thị trường $ 1.51 tỷ
Tăng 24 giờ +3.13%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00020580 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%
Nhóm sản phẩm

Chỉ dành cho người dùng mới

Chi phí băm
72.82 USD
(0.199 USD/ngày)
Chi phí Điện
Tiền điện được tính đồng đều dựa trên mức tiêu thụ điện năng của máy khai thác Shenma kiểu M21S (công suất tính toán 53T).
Bao gồm365số ngày có điện
(0.00 USD/ngày)
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng 1 T, đầu ra hàng ngày là dữ liệu đầu ra công khai trên mỗi T của nhóm khai thác được in theo đơn vị tiền tệ (không tính phí xử lý nhóm khai thác).
0.00000632 BTC/Phần
(≈ 0.385USD/ngày)
Lợi tức đầu ra
93%
[Thu nhập hiện tại]:" Theo giá đơn vị tiền tệ hiện tại "nhân với" sản lượng công suất tính toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" thu nhập ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra]:" thu nhập ròng " (Doanh thu giá máy khai thác - tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
Đến 124%
[Lợi nhuận cao nhất]:" Giá cao nhất từng thấy trên các sàn giao dịch chính thống "nhân với" sản lượng điện toán trong ngày "nhân với" thời gian thuê "bằng" lợi nhuận cao nhất ". [Tỷ lệ hoàn vốn đầu ra] : "Thu nhập ròng" (doanh thu-giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí" (chi phí = giá máy khai thác + tổng chi phí điện) = "tỷ lệ hoàn vốn".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.44 Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
1T
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
When BTC calculation capacity reaches 10t and the total lease term reaches 720 days, corresponding calculation capacity but not corresponding model miner will be given as gifts; if the lease term is less than 720 days, no property right will be given.
Gửi quyền sở hữu
$ 72.82 $ 156.41 (Hóa đơn điện được thanh toán hàng tháng)
+ -
Còn lại trong đợt này :50 Phần
Tham gia vào một nhóm
Đăng ký / đăng nhập vào tài khoản RHY
Chọn sản phẩm mua theo nhóm
Đặt hàng để bắt đầu mua hàng theo nhóm (trở thành trưởng nhóm)
Chia sẻ liên kết và đặt hàng cho khách hàng mới mua sản phẩm mua theo nhóm
Nhóm 4 người (sẽ trả lại 100% phí)
Đăng ký / đăng nhập vào tài khoản RHY
Chọn sản phẩm mua theo nhóm
Đặt hàng để bắt đầu mua hàng theo nhóm (trở thành trưởng nhóm)
Nhóm 4 người (sẽ trả lại 100% phí)
Chia sẻ liên kết và đặt hàng cho khách hàng mới mua sản phẩm mua theo nhóm
quy tắc hoạt động
  • 1. Mua hàng "nhóm mua sản phẩm ", giới thiệu 3 người dùng mới, Tất cả các giao dịch mua của người dùng sẽ được hoàn lại ngay lập tức.
  • 2. Để biết tiến trình tham gia nhóm, vui lòng vào phần "Hoàn tiền khi tham gia nhóm" của Trung tâm thành viên để kiểm tra.
  • 3. Phiếu tiền mặt có thể được sử dụng để mua hashrate và cho thuê máy khai thác. Nhấp vào sản phẩm bạn muốn mua, nhấp vào nút "Mua ngay" để vào trang chi tiết và bạn có thể sử dụng nó như một khoản khấu trừ.
  • 4. Quyền giải thích cuối cùng của hoạt động này thuộc về RHY.
Giảm giá hoàn toàn
hide
Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。