BTC
$16417.05

-0.02%

BTC
URL bitcoin.org
$ 16417.05
giá trị thị trường $ 3,447.41 tỷ
Tăng 24 giờ -0.02%
Sức mạnh tính toán của mạng 238.08 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000340 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+78.62%
DCR
$24.4

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 24.4
giá trị thị trường $ 5.12 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 69.79 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000453 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-89.84%
LTC
$75.87

-0.07%

LTC
URL litecoin.com
$ 75.87
giá trị thị trường $ 63.73 tỷ
Tăng 24 giờ -0.07%
Sức mạnh tính toán của mạng 564.66 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001276 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+7.80%
BCH
$112.24

0.00%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 112.24
giá trị thị trường $ 23.57 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.76 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00051581 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-78.87%
ZEC
$52.6

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 52.6
giá trị thị trường $ 11.05 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 10.58 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00027454 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+75.75%
DASH
$39.33

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 39.33
giá trị thị trường $ 7.43 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.49 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00023648 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-56.32%
ETC
$19.5912

-0.03%

ETC
$ 19.5912
giá trị thị trường $ 41.29 tỷ
Tăng 24 giờ -0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 136.00 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00011565 ETC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-24.90%
IPFS有效存储算力(1PiB/1080天)

Khả năng tính toán lưu trữ hiệu quả IPFS (1PiB / 1080 ngày)

Loại bămFIL
Doanh thu hàng ngày ước tính 13.95253248 FIL/Phần
Số tiền
- +
Trên thực tế đã thanh toán
$581,137.31 $1,228,848.82
Khả năng tính toán lưu trữ hiệu quả IPFS (1PiB / 1080 ngày)
Chi tiết Sản phẩm

1. Mô tả sản phẩm:

1. Khả năng tính toán lưu trữ hiệu quả của IPFS đề cập đến không gian lưu trữ đã được lấp đầy dữ liệu và có thể được khai thác khi đầy tải và tập hợp các máy khai thác xác minh hỗ trợ sau khi truy cập mạng IPFS. Đây là một loại hành vi khai thác kiếm được phần thưởng Fil bằng cách lưu trữ dữ liệu hiệu quả cho người dùng. Thu nhập khai thác dựa trên thu nhập trung bình hàng ngày được công bố bởi trang web Filscout.io công khai và minh bạch của toàn mạng lưới.

2. Filecoin là mạng lưu trữ phân tán phi tập trung và là lớp khuyến khích duy nhất của giao thức IPFS, nhằm mục đích xây dựng thị trường giao dịch lưu trữ phi tập trung. Cơ chế đồng thuận của Filecoin thông qua (bằng chứng sao chép + bằng chứng thời gian và không gian + sự đồng thuận dự kiến) và Fil là một mã thông báo cho những người khai thác đóng góp không gian lưu trữ nhàn rỗi của họ để nhận được phần thưởng.

3. Thu nhập khai thác sẽ được tự động chuyển vào số dư ví CCcoin của người dùng dưới dạng T + 1. Sau khi trừ phí quản lý, 25% thu nhập hàng ngày sẽ được giải phóng ngay lập tức, và 75% còn lại sẽ được phát hành tuyến tính trong chu kỳ 180 ngày.


2. Mô tả chi phí:

1. Phí sức mạnh tính toán lưu trữ hiệu quả đề cập đến phí sử dụng thiết bị có đầy đủ dữ liệu, bao gồm một tập hợp các máy chủ cụm như Miner, Work, Storage và Post, có thể tạo ra Fil.

2. Phí quản lý bao gồm phí lưu ký, phí băng thông, phí điện năng, phí vận hành và bảo trì và phí sử dụng hệ thống pool khai thác trong thời gian sử dụng dịch vụ.

3. Chu kỳ sản phẩm: 540 ngày đầu tiên: phí GAS yêu cầu và tiền cam kết được phát hành bởi nền tảng; 540 ngày tiếp theo: các khoản phí liên quan cần được thanh toán trong vòng 15 ngày làm việc trước khi kết thúc chu kỳ đầu tiên 540 ngày, bao gồm nhưng không giới hạn ở Phí GAS, cam kết, v.v., số tiền cụ thể tùy thuộc vào các quy tắc của mainnet.

sự chỉ rõ-cpy
Chi phí băm
581,137.31 USD
(538.09 USD/ngày)
Doanh thu hàng ngày ước tính
Tham khảo Filscout.io sản lượng trung bình hàng ngày
13.95253248 FIL/Phần
(≈ 60.89 USD/ngày)
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất hoàn vốn tĩnh: ((giá theo đơn vị tiền tệ * số lượng đơn vị tiền tệ được sản xuất * thời gian thuê) -xin chi phí) / chi phí thuê
0%
Tỷ suất sinh lợi hiện tại: ((Giá tiền tệ hiện tại * Sản xuất tiền tệ hiện tại * Thời gian thuê) -Chi phí thuê) / Chi phí thuê
to 403%
Tỷ suất sinh lợi hiện tại: ((Giá tiền tệ cao nhất * sản xuất tiền tệ hiện tại * thời gian thuê) -xin chi phí) / chi phí thuê
Loại băm
Fil
Khoảng thời gian
540ngày+540ngày
Phí quản lý
Bao gồm phí lưu ký, phí băng thông, phí điện, phí vận hành và bảo trì và phí sử dụng hệ thống nhóm khai thác trong thời gian dịch vụ
20%
Ngày trực tuyến
15ngày
Công suất băm / Đơn vị
1024TiB
hide
EST, Monday to Friday, 9AM to 5PM

Service

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。