BTC
$21326.63

-0.03%

BTC
URL bitcoin.org
$ 21326.63
giá trị thị trường $ 4,074.49 tỷ
Tăng 24 giờ -0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 206.98 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000425 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+55.29%
ETH
$1225.7

-0.04%

ETH
URL ethereum.org
$ 1225.7
giá trị thị trường $ 1,488.25 tỷ
Tăng 24 giờ -0.04%
Sức mạnh tính toán của mạng 905.32 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001213 ETH / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+399.96%
DCR
$24.5919

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 24.5919
giá trị thị trường $ 3.51 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 92.54 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000340 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-86.52%
LTC
$56.32

-0.04%

LTC
URL litecoin.com
$ 56.32
giá trị thị trường $ 39.70 tỷ
Tăng 24 giờ -0.04%
Sức mạnh tính toán của mạng 395.56 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00001916 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-24.48%
BCH
$118.16

-0.03%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 118.16
giá trị thị trường $ 22.59 tỷ
Tăng 24 giờ -0.03%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.21 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00076928 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-85.47%
ZEC
$69.81

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 69.81
giá trị thị trường $ 10.23 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 8.57 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00033827 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+42.36%
DASH
$51.97

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 51.97
giá trị thị trường $ 5.60 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 3.10 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00019235 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-45.61%
FIL
$6.1725

-0.06%

FIL
URL filecoin.io
$ 6.1725
giá trị thị trường $ 19.30 tỷ
Tăng 24 giờ -0.06%
Sức mạnh tính toán của mạng 17.60EiB
sản lượng hàng ngày 0.01595156 FIL / TiB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

0.00%
XCH
$42.1186

+2.14%

XCH
URL chia.net
$ 42.1186
giá trị thị trường $ 1.70 tỷ
Tăng 24 giờ +2.14%
Sức mạnh tính toán của mạng 14884.94042968 PB
sản lượng hàng ngày 0.00032266 XCH / TB
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+134.74%

Vị trí và lưu trữ máy khai thác toàn cầu

Việc lưu trữ các giàn khai thác điện ở Châu Âu và Hoa Kỳ có giá khởi điểm là 0,046 USD và Đông Âu có giá khởi điểm là 0,039 USD (không có thuế). Phí vận chuyển thấp và các công ty khai thác lớn có thể vận hành và bảo trì tự họ làm!

RHY Mine Field RHY Mine Field

Máy khai thác lưu trữ ở nước ngoài tăng giá điện

Các trang trại khai thác lớn ở nước ngoài cung cấp các dịch vụ lưu trữ máy khai thác có thương hiệu như lưu trữ máy khai thác Ant, lưu trữ máy khai thác Avalon, lưu trữ máy khai thác Shenma, v.v.

 • Máy khai thác Bitcoin
 • Số tiền tối thiểu ?
  Máy khai thác lưu trữ 1000 đơn vị
  100 ga tàu
 • Chi phí Điện ?
  1 độ =1kw/h
  0.08USD / độ
1. Thanh toán tiền điện trước hai tháng (trả một khoản cho một lần đặt cọc), và máy cần được lên kệ (mất 45 ngày để lên kệ, bao gồm cả thời gian hậu cần vận chuyển là 30 ngày).
2. Máy được lưu trữ trong mỏ của RHY, được triển khai bởi các chuyên gia khai thác và làm nhiệm vụ 24 giờ một ngày.
3. Trước khi thanh toán, bạn cần gửi thông tin cài đặt khai thác của mình: loại khai thác, địa chỉ ví tài sản kỹ thuật số hoặc cài đặt trước khi giao hàng Tốt.
4. Việc triển khai máy khai thác có thể được hoàn thành trong vòng 5 ngày làm việc sau khi hàng đến và bắt đầu khai thác. Bạn có thể kiểm tra khả năng tính toán và thu nhập thông qua liên kết của nhóm khai thác.

Quá trình lưu trữ máy khai thác

Lưu trữ máy khai thác đơn giản, dễ dàng gồm bốn bước

Sau khi mua máy khai thác

Chọn dịch vụ lưu trữ

Chờ nhận hàng

Để khai thác máy lưu trữ của tôi

Sau khi đến mỏ

Triển khai khai thác bởi các chuyên gia

Bắt đầu khai thác

Thu lợi nhuận từ máy khai thác

Hình ảnh cảnh thực do thợ đào lưu trữ

Các mỏ lớn, trung tâm lưu trữ máy khai thác RHY chuyên nghiệp

Thiết bị trạm con do người khai thác lưu trữ

Toàn cảnh lĩnh vực do thợ đào tổ chức

Bên trong mỏ do người khai thác tổ chức

hide

commer_contactUs_2

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。