BTC
$26492

0.00%

BTC
URL bitcoin.org
$ 26492
giá trị thị trường $ 5,563.53 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 383.61 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000245 BTC / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+187.80%
DCR
$13.7437

0.00%

DCR
URL decred.org
$ 13.7437
giá trị thị trường $ 2.88 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 61.24 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000516 DCR / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-91.08%
LTC
$89.65

0.00%

LTC
URL litecoin.com
$ 89.65
giá trị thị trường $ 75.25 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 656.58 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00000997 LTC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+25.35%
BCH
$110.74

0.00%

BCH
URL bitcoincash.org
$ 110.74
giá trị thị trường $ 23.24 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 1.54 EH/s
sản lượng hàng ngày 0.00061634 BCH / T
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-81.51%
ZEC
$29.12

0.00%

ZEC
URL z.cash
$ 29.12
giá trị thị trường $ 6.12 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 9.24 GH/s
sản lượng hàng ngày 0.00031615 ZEC / K
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

+53.49%
DASH
$38.74

0.00%

DASH
URL dash.org
$ 38.74
giá trị thị trường $ 0.00 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 2.93 PH/s
sản lượng hàng ngày 0.00018474 DASH / G
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Đã hoàn thành
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-48.60%
ETC
$16.9457

0.00%

ETC
$ 16.9457
giá trị thị trường $ 35.71 tỷ
Tăng 24 giờ 0.00%
Sức mạnh tính toán của mạng 126.20 TH/s
sản lượng hàng ngày 0.00012634 ETC / M
Nửa thời gian cho toàn bộ mạng

Chuỗi công khai sẽ có chu kỳ giảm một nửa để giữ cho giá trị của đồng xu tăng lên. Sau khi giảm một nửa trong lịch sử, thị trường đã tăng mạnh.

Dự kiến ​​chưa giảm một nửa
Biến động trở lại sức mạnh tính toán trên toàn mạng

Khả năng tính toán của toàn bộ mạng là do sự tăng và giảm của các máy khai thác, điều này ảnh hưởng đến phân phối thu nhập bình quân. Khi sức mạnh tính toán giảm, thu nhập trung bình sẽ tăng lên và việc tăng khả năng tính toán sẽ làm giảm thu nhập bình quân.

-30.31%

Cloud Hashrate

Mua hashrate để khai thác tiền xu rẻ hơn mua tiền trực tiếp. Các tên tuổi lớn trong vòng kết nối đều bắt đầu bằng việc khai thác. Mua tiền còn tốt hơn là khai thác tiền!

RHY Mine Field
Chi phí băm (Giá cả)
37.59 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00000245
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 45%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.26Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
1T
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Nếu công suất tính toán BTC đạt đến 10T và thời gian thuê đạt tổng cộng 720 ngày, thì công suất tính toán tương ứng sẽ được cho đi nhưng máy khai thác mô hình không tương ứng; hợp đồng thuê công suất tính toán dưới 720 ngày sẽ không được cung cấp tài sản các quyền. Quyền sở hữu máy khai thác phải được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi thời hạn thuê hết hạn.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
37.59
Chi phí băm (Giá cả)
47.41 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00238500
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 331%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.33Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
500G
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Hợp đồng thuê công suất tính toán DCR đã được tích lũy trong 3 năm và giá trị công suất tính toán được thuê không thấp hơn giá trị công suất tính toán của một máy khai thác. Quyền sở hữu máy khai thác phải được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi thời hạn thuê hết hạn.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
47.41
Chi phí băm (Giá cả)
40.39 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00049400
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 70%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.28Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
50M
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Hợp đồng thuê công suất tính toán LTC đã được tích lũy trong 3 năm và giá trị công suất tính toán được thuê không thấp hơn giá trị công suất tính toán của một máy khai thác. Quyền sở hữu máy khai thác phải được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi thời hạn thuê hết hạn.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
40.39
Chi phí băm (Giá cả)
63.11 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00159450
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 579%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.45Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
5K
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Hợp đồng thuê sức mạnh tính toán của ZEC đã được tích lũy trong 3 năm và giá trị sức mạnh tính toán được thuê không thấp hơn giá trị sức mạnh tính toán của một máy khai thác duy nhất. Quyền tài sản của máy khai thác được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn thuê, và người không nộp đơn sẽ được coi là đã từ bỏ quyền tài sản.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
63.11
Chi phí băm (Giá cả)
34.08 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00096290
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 1541%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.24Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
5G
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Hợp đồng thuê công suất tính toán DASH đã tích lũy trong 3 năm và giá trị công suất tính toán cho thuê không thấp hơn giá trị công suất tính toán của một máy khai thác duy nhất, quyền tài sản của máy khai thác sẽ được xuất trình, nếu không, quyền tài sản sẽ không được trao. Quyền tài sản của máy khai thác được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi hết thời hạn thuê, và người không nộp đơn sẽ được coi là đã từ bỏ quyền tài sản.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
34.08
Chi phí băm (Giá cả)
56.10 USD
Chi phí Điện (Giá cả)
Bao gồm365số ngày có điện
Doanh thu hàng ngày ước tính
Mỗi phần bằng
(lợi tức)
0.00067643
Tỷ lệ hoàn vốn tĩnh
Tỷ suất lợi nhuận tĩnh là tỷ suất lợi nhuận tĩnh thu được bằng cách nhân số lượng sản lượng trong ngày với giá của ngày đó, sau đó trừ đi chi phí điện và máy khai thác, sau đó ngoại suy tỷ suất lợi nhuận cho 365 ngày.
0%
[Thu nhập hiện tại]: " theo giá tiền tệ hiện tại "lần " sản lượng băm của ngày "lần " thời hạn thuê "bằng " trả lại " . [Tỷ lệ hoàn trả]: "Thu nhập ròng " (doanh thu -Giá máy khai thác-tổng chi phí điện = thu nhập ròng), chia cho "chi phí " (chi phí = giá máy khai thác + chi phí điện) = "tỷ suất hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại dựa trên trong thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Đến 833%
[Lợi nhuận cao nhất]: " với giá Bitcoin cao nhất trong lịch sử "lần " ngày \ sản lượng băm của "lần " thời hạn thuê "bằng " trở lại " . [Tỷ lệ hoàn vốn ]: "Thu nhập ròng " (Doanh thu-Giá thợ đào-Tổng tiền điện = Thu nhập ròng), chia cho "Chi phí " (Chi phí = Giá thợ đào + chi phí điện) = "Tỷ lệ hoàn vốn ". Sản phẩm hiện tại là dựa trên thời hạn thuê 365 ngày, do đó, lợi tức đầu tư Tỷ lệ cũng là "tỷ lệ hoàn vốn hàng năm ".
Khuyến mại7%-18%

1. Chiết khấu khi thanh toán MUSD 1%

2. Điểm hoàn trả 1% -2% (Điểm có thể được dùng để trừ hóa đơn tiền điện)

3. Các viên gạch di chuyển cân bằng tăng 6% -16% thu nhập
Sau khi thu nhập đạt đến 0,02 BTC, bạn có thể sử dụng chức năng chuyển số dư trong nền
Khoảng thời gian
365 ngày
Nhận điểm
Mua sản phẩm và kiếm điểm. Có các phần thưởng khác nhau khi chi tiêu" 100USD: nhận được 1 điểm "và chi tiêu" 100USD: nhận được 2 điểm ".
0.40Điểm
Phí quản lý
Phí quản lý là phí do nền tảng tính phí để bảo trì mỏ, sửa chữa máy khai thác, thay thế các bộ phận của máy khai thác và bảo trì hệ thống làm mát mỏ. Phí quản lý là từ tài sản kỹ thuật số Phí quản lý được trừ vào thu nhập.
0%
Ngày trực tuyến
Hiệu quả ngay lập tức
Công suất băm / Đơn vị
1T
Quyền sở hữu Máy khai thác ?
Hợp đồng thuê sức mạnh tính toán BCH đã được tích lũy trong 3 năm và giá trị sức mạnh tính toán được thuê không thấp hơn giá trị sức mạnh tính toán của một máy khai thác. Quyền sở hữu máy khai thác phải được áp dụng trong vòng 30 ngày sau khi thời hạn thuê hết hạn.
Gửi quyền sở hữu
+ -
Còn lại trong đợt này :0 Phần
56.10

Nếu bạn cần mua bằng Nhân dân tệ, bạn có thể nhấp vào nút liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng ở phía dưới bên phải
Liên hệ trực tiếp với bộ phận chăm sóc khách hàng trực tuyến và mua máy theo tỷ giá hối đoái hiện hành

hide
EST, Monday to Friday, 9AM to 5PM

Service

Mật khẩu quỹ mới
Xác nhận mật khẩu mới
Mã xác minh email
Không thể nhận CAPTCHA?

请升级浏览器版本

你正在使用旧版本浏览器。请升级浏览器以获得更好的体验。